INFOGRAPHIC 04/05/2020 16:27 PM

NLĐ đã nghỉ việc cần điều kiện gì để được nhận tiền hỗ trợ Covid-19?

04/05/2020 16:27 PM

Căn cứ Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thì điều kiện, thủ tục hỗ trợ người lao động (NLĐ) bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định cụ thể như sau:

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,941

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn