INFOGRAPHIC 30/12/2019 09:32 AM

Infographic: Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

30/12/2019 09:32 AM

Căn cứ vào Luật việc làm 2013, người lao động thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 43, đang đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

Nội dung nêu trên được căn cứ vào quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013.

Tường Vy – Thế Trãi (Infographic)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,489

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn