INFOGRAPHIC 07/11/2019 10:05 AM

Infographic: Các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

07/11/2019 10:05 AM

Nhằm giúp người lao động, anh/chị làm công việc nhân sự, kế toán thuận tiện trong việc xác định khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật những thông tin này để mọi người được biết.

bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội 2014; Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội  bắt buộc; Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Hữu Phạm – Thế Trãi (Infographic)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,515

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn