Đã duyệt phương án đơn giản hóa ĐKKD thuộc chức năng quản lý của NHNN

18/07/2018 14:08 PM

Ngày 09/7/2018, Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1417/QĐ-NHNN.

Theo đó, lên phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh sau đây:

- Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với ngân hàng thương mại cổ phần;

- Thành lập chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại;

- Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với ngân hàng liên doanh; ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam;

- Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

- Điều kiện chấp thuận thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại;

- Hoạt động ngoại hối;

- Điều kiện cấp giấy phép của tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần;

- Điều kiện cấp giấy phép của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn;

- Điều kiện chung để công ty tài chính thực hiện hoạt động ngân hàng;

- Điều kiện để công ty tài chính phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức;

- Điều kiện để công ty tài chính được vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài;

- Điều kiện để công ty tài chính được vay ngân hàng nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn;

- Điều kiện để công ty tài chính được thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng;

- Điều kiện để công ty tài chính được thực hiện hoạt động bao thanh toán;

Xem chi tiết tại Quyết định 1417/QĐ-NHNN (bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành).

Kim Huệ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,145

TIN TỨC LIÊN QUAN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn