Văn bản ban hành năm 2008 hết hiệu lực bởi Luật ban hành VBQPPL 2015

09/07/2016 16:32 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật tiếp danh mục văn bản ban hành năm 2008 hết hiệu lực theo Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Ngày ban hành

Tên văn bản

Ngày hết hiệu lực

31/12/2008

Quyết định 15/2008/QĐ-BTNMT về Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/07/2016

30/12/2008

Quyết định 125/2008/QĐ-BNN về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

01/06/2017

02/12/2008

Thông tư 15/2008/TT-BCT hướng dẫn một số điều Nghị định 06/2008/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại do Bộ Công thương ban hành

01/07/2016

28/11/2008

Thông tư 29/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/07/2016

12/11/2008

Thông tư 05/2008/TT-BTTTT hướng dẫn một số điều Nghị định 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với dịch vụ internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

01/07/2016

03/11/2008

Nghị định 114/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác

01/07/2016

18/08/2008

Nghị định 91/2008/NĐ-CP về việc công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

01/07/2016

05/08/2008

Nghị định 88/2008/NĐ-CP về việc xác định lại giới tính

01/01/2017

03/07/2008

Quyết định 85/2008/QĐ-TTg về danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 điều 6 Nghị định 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/07/2016

23/06/2008

Thông tư 56/2008/TT-BTC hướng dẫn kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của nhà nước quy định tại Điều 18 quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - tập đoàn dầu khí Việt Nam kèm theo Nghị định 142/2007/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

20/06/2008

Thông tư 53/2008/TT-BTC hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của hòa giải viên lao động do Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

08/05/2008

Nghị định 59/2008/NĐ-CP về giấy chứng minh Công an nhân dân

01/07/2016

07/05/2008

Thông tư 06/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 04/2005/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Bộ Luật lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/07/2016

24/04/2008

Nghị định 55/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

01/07/2016

08/04/2008

Nghị định 43/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Điều 62 và Điều 72 của Luật Dạy nghề

01/07/2016

12/02/2008

Quyết định 10/2008/QĐ-BTC về quy chế quản lý tài chính quỹ xã hội, quỹ từ thiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

15/01/2008

Thông tư 06/2008/TT-BTC hướng dẫn sử dụng quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của công ty mẹ- tập đoàn dầu khí Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

09/01/2008

Thông tư 03/2008/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 150/2007/NĐ-CP về huấn luyện quân nhân dự bị hạng hai do Bộ Quốc phòng ban hành

01/07/2016

>> Xem thêm danh sách văn bản hết hiệu lực được ban hành từ năm 2009 - 2010 bởi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,637

Các tin khác

TIN TỨC LIÊN QUAN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn