Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Văn bản ban hành năm 2005 hết hiệu lực bởi Luật ban hành VBQPPL 2015

09/07/2016 16:27 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật tiếp danh mục văn bản ban hành năm 2005 hết hiệu lực theo Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Ngày ban hành

Tên văn bản

Ngày hết hiệu lực

28/12/2005

Quyết định 100/2005/QĐ-BTC ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5) của Bộ trưởng Bộ Tài chính

01/01/2017

09/12/2005

Thông tư 33/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 147/2005/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

01/07/2016

21/11/2005

Thông tư 102/2005/TT-BTC hướng dẫn Quy chế hoạt động của lực lượng hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới kèm theo Quyết định 65/200465/2004/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

09/11/2005

Thông tư 118/2005/TT-BNV hướng dẫn Nghị quyết 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết 09/2003/NQ-CP về việc tính trợ cấp thôi việc đối với người thôi việc do tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành

01/07/2016

21/10/2005

Thông tư 30/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 30/2002/NĐ-CP và Nghị định 120/2003/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh người cao tuổi do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

01/07/2016

17/10/2005

Thông tư 90/2005/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 238/2005/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

12/10/2005

Quyết định 51/2005/QĐ-BGTVT về đăng kiểm tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/07/2017

12/10/2005

Thông tư 06/2005/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 16/2001/NĐ-CP và Nghị định 65/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị đính 16/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tái chính do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/07/2016

19/09/2005

Quyết định 43/2005/QĐ-BGTVT về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/07/2017

16/09/2005

Quyết định 41/2005/QĐ-BGTVT về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/07/2017

15/09/2005

Nghị quyết số 917/2005/NQ-UBTVQH11 về việc quy định quy trình xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hàn

01/07/2016

17/08/2005

Thông tư 04/2005/TT-BKH hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

01/01/2014

28/07/2005

Nghị định 99/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

01/07/2016

22/07/2005

Thông tư 05/2005/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 34/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/07/2016

18/07/2005

Thông tư 04/2005/TT-BTNMT hướng dẫn biện pháp quản lý, sử dụng đất đai khi sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/07/2016

12/07/2005

Nghị định 92/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội

01/07/2016

20/06/2005

Thông tư 51/2005/TT-BTC hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ phát triển do Bộ tài chính ban hành

01/07/2016

26/05/2005

Thông tư 28/2005/TT-BNN sửa đổi Thông tư 63/2004/TT-BNN hướng dẫn Nghị định 139/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

01/07/2016

28/04/2005

Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành

01/07/2016

27/04/2005

Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật Tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành

01/07/2016

27/04/2005

Thông tư 46/2005/TT-BNV hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước do Bộ Nội Vụ ban hành.

01/07/2016

19/04/2005

Nghị định 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

01/07/2016

19/04/2005

Thông tư 16/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về chính sách lao động theo NĐ 170/2004/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh và NĐ 200/2004/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

01/07/2016

15/02/2005

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4) của Bộ trưởng Bộ Tài chính

01/01/2017

31/01/2005

Nghị định 10/2005/NĐ-CP về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan

01/07/2016

28/01/2005

Nghị quyết số 746/2005/NQ-UBTVQH11 về việc khiếu nại các hành vi thương mại do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành, để giải thích điểm c khoản 2 điều 241 của Luật Thương mại

01/07/2016

05/01/2005

Thông tư 10/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 210/2004/NĐ-CP về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

01/07/2016

>> Xem thêm danh sách văn bản hết hiệu lực được ban hành năm 2006 bởi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,236

Các tin khác

TIN TỨC LIÊN QUAN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn