Thuế thu nhập cá nhân 2013

Thuế thu nhập cá nhân 2013

Các quy định xoay quanh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2013

Hướng dẫn thuế TNCN 2013

Hướng dẫn thuế TNCN 2013

Nhằm cụ thể hóa quy định về thuế TNCN hiện hành, Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung quan trọng sau:
Nghị định 65/2013/NĐ-CP: tạo thuận lợi cho người nộp thuế
Tháo gỡ vướng mắc khi áp dụng Thuế TNCN mới

Xem thêm
Nghị định 65/2013/NĐ-CP: tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Nghị định 65/2013/NĐ-CP: tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Ngày 27/6/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi 2012)
Tháo gỡ vướng mắc khi áp dụng Thuế TNCN mới
Những điểm mới trong luật thuế TNCN sửa đổi

Xem thêm
Tháo gỡ vướng mắc khi áp dụng Thuế TNCN mới

Tháo gỡ vướng mắc khi áp dụng Thuế TNCN mới

Luật thuế TNCN được nhiều nước trên thế giới coi là” Luật Thuế Vua”, “Luật Thuế Nữ hoàng” vì Luật này khi đi vào cuộc sống tác động đến rất nhiều đối tượng trong xã hội về nhiều mặt. Để phát huy hiệu quả, cần có các hướng dẫn rõ ràng minh bạch, cụ thể về các khoản thu nhập cá nhân phải chịu thuế.
Những điểm mới trong luật thuế TNCN sửa đổi

Xem thêm
Những điểm mới trong luật thuế TNCN sửa đổi

Những điểm mới trong luật thuế TNCN sửa đổi

(TVPL)-Từ ngày 1/7/2013, Luật thuế TNCN sửa đổi 2012 chính thức có hiệu lực. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số điểm mới của Luật này đến bạn đọc.

Xem thêm