Chính sách mới >> Tranh chấp

  • Hình thức giải quyết tranh chấp thương mại 15:42 | 21/05/2022
  • Trong hoạt động thương mại, việc xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp là việc không thể tránh khỏi. Vậy có thể giải quyết những tranh chấp trong thương mại bằng những hình thức nào?
  • Tranh chấp lao động có bắt buộc hòa giải không? 08:17 | 04/04/2022
  • Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động,... Vậy các tranh chấp lao động có bắt buộc phải hòa giải để các bên tự thương lượng, thỏa thuận lại với nhau hay không?
Chính sách đưa ngày: từ - đến

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn