10/2016/TT-BKHCN

  • Quy định mới về nội dung Báo cáo PTAT-XD 17:13 | 30/07/2016
  • Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2016/TT-BKHCN quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân (Báo cáo PTAT-XD).

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn