Quy định mới về nội dung Báo cáo PTAT-XD

30/07/2016 17:13 PM

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2016/TT-BKHCN quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân (Báo cáo PTAT-XD).

Lan Linh

Theo đó, Báo cáo PTAT-XD trong hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân gồm 15 nội dung:

+ Giới thiệu chung, mô tả chung nhà máy điện hạt nhân, quản lý an toàn, đánh giá địa điểm, các khía cạnh thiết kế chung;

+ Mô tả các hệ thống chính của nhà máy điện hạt nhân, phân tích an toàn, chương trình hiệu chỉnh và vận hành thử;

+ Các khía cạnh vận hành, các điều kiện và giới hạn vận hành, bảo vệ bức xạ, ứng phó sự cố;

+ Các khía cạnh môi trường, quản lý chất thải phóng xạ, tháo dỡ và các vấn đề kết thúc vận hành.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định tổ chức xin cấp phép phải nộp:

+  2 bộ hồ sơ bản in (01 bằng tiếng Việt và 01 bằng tiếng Anh) của Báo cáo PTAT-XD;

+ Văn bản đề nghị thẩm định gửi tới Bộ Khoa học và Công nghệ;

+ Nộp bản điện tử tiếng Việt và tiếng Anh của Báo cáo PTAT-XD.

Thông tư 10/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 28/7/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,151

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 10:00 | 10/04/2024 Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
  • 08:00 | 10/04/2024 Quyết định 313/QĐ-BXD ngày 08/4/2024 phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Xây dựng
  • 07:50 | 10/04/2024 Thông báo 148/TB-VPCP ngày 9/4/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3.238.235.248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn