Quy định mới về nội dung Báo cáo PTAT-XD

30/07/2016 17:13 PM

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2016/TT-BKHCN quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân (Báo cáo PTAT-XD).

Lan Linh

Theo đó, Báo cáo PTAT-XD trong hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân gồm 15 nội dung:

+ Giới thiệu chung, mô tả chung nhà máy điện hạt nhân, quản lý an toàn, đánh giá địa điểm, các khía cạnh thiết kế chung;

+ Mô tả các hệ thống chính của nhà máy điện hạt nhân, phân tích an toàn, chương trình hiệu chỉnh và vận hành thử;

+ Các khía cạnh vận hành, các điều kiện và giới hạn vận hành, bảo vệ bức xạ, ứng phó sự cố;

+ Các khía cạnh môi trường, quản lý chất thải phóng xạ, tháo dỡ và các vấn đề kết thúc vận hành.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định tổ chức xin cấp phép phải nộp:

+  2 bộ hồ sơ bản in (01 bằng tiếng Việt và 01 bằng tiếng Anh) của Báo cáo PTAT-XD;

+ Văn bản đề nghị thẩm định gửi tới Bộ Khoa học và Công nghệ;

+ Nộp bản điện tử tiếng Việt và tiếng Anh của Báo cáo PTAT-XD.

Thông tư 10/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 28/7/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,758

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn