Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Thông tư 47/2017/TT-BTTTT quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

 • Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 03/3/2018.

 • Quyết định 28/QĐ-BNV ngày 08/01/2018 về kế họach tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước.

 • Quyết định 15/QĐ-VKSTC ngày 009/01/2018 ban hành Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố.

 • Thông tư 146/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino.

 • Thông tư 64/2017/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

 • Công văn 15/QLD-KD ngày 03/01/2018 về đảm bảo cung ứng thuốc dịp Tết nguyên đán mậu tuất 2018.

 • Quy định 109/QĐ-TW về công tác kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

 • Công văn 5917/BHXH-CSYT ngày 29/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng.

 • Công văn 85/BHXH-GĐB ngày 10/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung trong thống kê thanh toán chi phí KCB BHYT.

 • Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

 • Quyết định 559/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2017 về quy chế thu thập, tiếp nhận, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSQS trung ương.

 • Thông tư 47/2017/TT-BYT ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam.

 • Thông tư 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

 • Quyết định 6062/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 ban hành Tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.