Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 6992/BTC-TCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 48297 công văn

1

Công văn số 6992/BTC-TCT về việc chính sách thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 6992/BTC-TCT V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2009 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 18/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2009

2

Công văn số 6992/TCHQ-KTTT về việc miễn nộp nợ thuế nhập khẩu các lô hàng kính nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, xuất khẩu, nhưng không thực hiện xuất khẩu được do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 6992/TCHQ-KTTT V/v: thuế nhập khẩu kính nguyên liệu NSXXK Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 14/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2007

3

Công văn 365/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

khách hàng: - Về việc kê khai nộp thuế GTGT đối với cơ sở xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng (gọi chung là cơ sở kinh doanh bất động sản) có thu tiền theo tiến độ của khách hàng trước ngày 01/01/2009: Bộ Tài chính đã có công văn số 6992/BTC-TCT ngày 18/5/2009 hướng dẫn. - Đối với hoạt động kinh doanh

Ban hành: 27/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2011

4

Công văn 4247/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

phố Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 4687/CT-PC ngày 16/6/2009 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Theo hướng dẫn tại Công văn số 6992/BTC-TCT ngày 18/5/2009 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chính sách thuế GTGT, trường

Ban hành: 15/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2012

5

Công văn 5396/BTC-TCT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5396/BTC-TCT V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: -

Ban hành: 25/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2017

6

Công văn 5325/BTC-TCT năm 2017 áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5325/BTC-TCT V/v áp dụng phương pháp tính thuế GTGT Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2017

7

Công văn 4851/BTC-TCT năm 2017 giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4851/BTC-TCT V/v giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: Bộ

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

8

Công văn 3233/BTC-TCT năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3233/BTC-TCT V/v: thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

9

Công văn 3091/BTC-TCT năm 2017 hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3091/BTC-TCT V/v chính sách thuế đối với thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 08/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2017

10

Công văn 2037/BTC-TCT năm 2017 hướng dẫn quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2037/BTC-TCT V/v trả lời vướng mắc của TNHH Hankook Tower Crane Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 16/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2017

11

Công văn 1199/BTC-TCT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1199/BTC-TCT V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2017

12

Công văn 1200/BTC-TCT năm 2017 về chính sách thuế đối với văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1200/BTC-TCT V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Văn phòng đại diện Tập đoàn

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2017

13

Công văn 876/BTC-TCT năm 2017 về nghĩa vụ thuế, hóa đơn của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 876/BTC-TCT V/v Nghĩa vụ thuế của VPĐĐ. Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017. Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thúy - Văn

Ban hành: 19/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2017

14

Công văn 848/BTC-TCT năm 2017 về chính sách thuế và quản lý thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của dịch vụ đặt phòng trực tuyến do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 848/BTC-TCT V/v chính sách thuế và quản lý thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của dịch vụ đặt phòng trực tuyến. Hà Nội,

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2017

15

Công văn 529/BTC-TCT năm 2017 về vé thu phí (giá) sử dụng đường bộ của các dự án BOT do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 529/BTC-TCT V/v vé thu phí (giá) sử dụng đường bộ của các dự án BOT. Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017 Kính

Ban hành: 13/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

16

Công văn 29/BTC-TCT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/BTC-TCT V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thủy lợi

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

17

Công văn 17370/BTC-TCT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17370/BTC-TCT V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: -

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2016

18

Công văn 17615/BTC-TCT năm 2016 xử lý hóa đơn bị thu hồi do cưỡng chế nợ thuế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17615/BTC-TCT V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: -

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

19

Công văn 17143/BTC-TCT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17143/BTC-TCT V/v chính sách thuế TNDN đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa. Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2016

20

Công văn 16810/BTC-TCT năm 2016 về xuất hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16810/BTC-TCT V/v hóa đơn Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và tin học

Ban hành: 25/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status