Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 45/2012/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 65635 công văn

1

Công văn 1640/TCHQ-TXNK thông báo ban hành Thông tư 44,45/2012/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 1640/TCHQ-TXNK V/v thông báo ban hành Thông tư số 44,45/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Ngày 16 tháng 03 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2012/TT-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Ban hành: 04/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2012

2

Công văn 1346/BCA-C61 đính chính Thông tư 11/2013/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 34/2010/NĐ-CP và 71/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

71/2012/NĐ-CP NGÀY 19/9/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 01/3/2013, Bộ Công an ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012

Ban hành: 10/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

3

Công văn 4889/UBND-NC năm 2020 về triển khai Thông tư 79/2020/TT-BCA do thành phố Hà Nội ban hành

4889/UBND-NC,Công văn 4889 2020,Thành phố Hà Nội,Hà Nội triển khai Thông tư 79/2020/TT-BCA,Hà Nội tạm hoãn xuất cảnh,Hà Nội hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

4

Công văn 45/TTg-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

45/TTg-CN,Công văn 45 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp,Bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Bình Phước,Quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

5

Công văn 45/TANDTC-PC năm 2020 về xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

45/TANDTC-PC,Công văn 45 2020,Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nhiệm vụ xét xử,Phòng chống dịch bệnh,Tội phạm,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

6

Công văn 14767/BTC-TCT năm 2020 về vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ phương tiện theo Thông tư 58/2020/TT-BCA do Bộ Tài chính ban hành

14767/BTC-TCT,Công văn 14767 2020,Bộ Tài chính,Vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ phương tiện,Hồ sơ thu lệ phí trước bạ theo 58/2020/TT-BCA,Lệ phí trước bạ theo Thông tư 58/2020/TT-BCA,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

7

Công văn 4007/TCHQ-TVQT năm 2018 thực hiện Thông tư 45/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 4007/TCHQ-TVQT V/v thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018 Kính gửi: Các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao

Ban hành: 09/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2018

8

Công văn 45/TCT-CS năm 2019 về miễn tiền thuê đất dự án nhà máy thủy điện do Tổng cục Thuế ban hành

45/TCT-CS,Công văn 45 2019,Tổng cục Thuế,Miễn tiền thuê đất,Ưu đãi miễn tiền thuê đất ,Chính sách miễn tiền thuê đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

9

Công văn 1059/BCA-TCAN năm 2018 về thực hiện cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Bộ Công an ban hành

1059/BCA-TCAN,Công văn 1059 2018,Bộ Công An,Cấp giấy thông hành biên giới,Giấy thông hành biên giới,Xuất nhập cảnh,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1059/BCA-TCAN V/v thực hiện

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

10

Công văn 45/BXD-HĐXD năm 2018 hướng dẫn về giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

45/BXD-HDXD,Công văn 45 2018,Bộ Xây dựng,Cấp giấy phép xây dựng,Giấy phép xây dựng,Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/BXD-HĐXD V/v hướng dẫn về

Ban hành: 17/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

11

Công văn 1846/BCA-V03 năm 2020 về xử lý phản ánh về việc thay đổi số Chứng minh nhân dân từ 9 số sang Căn cước công dân 12 số do Bộ Công an ban hành

1846/BCA-V03,Công văn 1846 2020,Bộ Công An,Xử lý phản ánh kiến nghị căn cước công dân,Phản ánh kiến nghị chứng minh nhân dân,Thay đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

12

Công văn 1106/BCA-H02 năm 2020 về phối hợp thực hiện lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

1106/BCA-H02,Công văn 1106 2020,Bộ Công An,Sắp xếp lại xử lý nhà đất,Sắp xếp lại xử lý nhà đất trong lực lượng Công an,Lập phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

13

Công văn 45/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản khoán chi tiền điện thoại do Tổng cục Thuế ban hành

45/TCT-TNCN,Công văn 45 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân,Khoản chi tiền điện thoại ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

14

Công văn 45/TCHQ-TXNK năm 2018 về thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa do doanh nghiệp nhập khẩu từ nước ngoài sau đó bán lại cho doanh nghiệp khu chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

45/TCHQ-TXNK,Công văn 45 2018,Tổng cục Hải quan,Thuế xuất nhập khẩu,Xác định thuế xuất nhập khẩu,Doanh nghiệp khu chế xuất,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

15

Công văn 45/BTNN-NV1 về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 do Cục Bồi thường nhà nước ban hành

45/BTNN-NV1,Công văn 45 2020,Cục Bồi thường nhà nước,Công tác bồi thường nhà nước năm 2020,Thực hiện công tác bồi thường nhà nước,Quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP CỤC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

16

Công văn 45/BXD-VLXD năm 2017 về sử dụng tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp mặt bằng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

45/BXD-VLXD,Công văn 45 2017,Bộ Xây dựng,Tro xỉ nhà máy nhiệt điện,Giải pháp xử lý sử dụng tro xỉ ,Cát vật liệu san lấp,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/BXD-VLXD V/v sử

Ban hành: 07/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2017

17

Công văn 3104/BCA-C04 về tổng kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2019 và phương hướng công tác trọng tâm năm 2020 do Bộ Công an ban hành

3104/BCA-C04,Công văn 3104 2019,Bộ Công An,Phòng chống ma túy,Công tác trọng tâm,Phương hướng nhiệm vụ,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3104/BCA-C04 V/v tổng kết tình hình, kết

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

18

Công văn 2441/BCA-V03 năm 2019 cung cấp thông tin, số liệu về kết quả thực hiện Công ước chống tra tấn và dự kiến hoạt động năm tiếp theo do Bộ Công an ban hành

2441/BCA-V03,Công văn 2441 2019,Bộ Công An,Chống tra tấn,Bảo vệ mọi người khỏi bị tra tấn ,Công ước chống tra tấn,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2441/BCA-V03 V/v cung cấp thông

Ban hành: 27/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

19

Công văn 1958/BCA-V03 năm 2019 về xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Hàn Quốc Vina do Bộ Công An ban hành

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy quy định: “Phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng quy định và bảo đảm sẵn sàng chữa cháy”. Điều 9, Thông tư số 52/2014/TT-BCA ngày 28/10/2014 của Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

20

Công văn 1807/BCA-V03 năm 2019 về điều kiện pháp lý của đơn vị thi công hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công an ban hành

1807/BCA-V03,Công văn 1807 2019,Bộ Công An,Đơn vị thi công xây dựng,Hệ thống cấp nước,Điều kiện thi công thời gian xây dựng ,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1807/BCA-V03 V/v xử lý

Ban hành: 03/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.222.124