Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4253/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27089 công văn

1

Công văn 4253/TCT-CS năm 2017 giới thiệu điểm mới tại Thông tư 93/2017/TT-BTC về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

4253/TCT-CS V/v giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 về phương pháp tính thuế Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều

Ban hành: 20/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2017

2

Công văn 4253/TCT-CS năm 2016 về chính sách tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

4253/TCT-CS V/v chính sách tiền sử dụng đất. Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời Công văn số 5319/CT-KTTĐ ngày 09/06/2016 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc xác định thời điểm tính thời hạn nộp tiền sử dụng đất, sau khi báo cáo Bộ Tài chính,

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

3

Công văn 4253/TCT-CS năm 2014 về xử lý hành vi bán hàng không xuất hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

4253/TCT-CS,Công văn 4253 2014,Tổng cục Thuế,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4253/TCT-CS V/v: chính sách thuế

Ban hành: 01/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2014

4

Công văn 4253/TCT-TVQT năm 2013 tự in biên lai thu viện phí do Tổng cục Thuế ban hành

4253/TCT-TVQT,Công văn 4253 2013,Tổng cục Thuế,tự in biên lai thu viện phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4253/TCT

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2013

5

Công văn 70/TCT-CS năm 2018 về mẫu 06/GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế có hiệu lực từ ngày 5/11/2017. Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 4253/TCT-CS ngày 20/9/2017 của Tổng cục Thuế giới thiệu điểm mới

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

6

Công văn 4253/BHXH-CSYT năm 2017 về thanh toán dịch vụ chẩn đoán hình ảnh và trả kết quả bằng đĩa mềm không in phim do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

4253/BHXH-CSYT,Công văn 4253 2017,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Khoa chẩn đoán hình ảnh,Cơ chế thanh toán dịch vụ,Bộ phận trả kết quả,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2017

7

Công văn số 4253TCT/NV5 ngày 01/12/2003 của Tổng cục thuế về việc ghi hoá đơn bán hàng

4253TCT/NV5,Công văn 4253TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4253TCT/NV5 V/v ghi hoá đơn bán hàng Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2003 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 01/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

8

Công văn 4253/LĐTBXH-KHTC năm 2016 thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến theo quy định tại Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4253/LDTBXH-KHTC,Công văn 4253 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chế độ báo cáo,Chế độ báo cáo trực tuyến ,Đầu tư sử dụng vốn Nhà nước,Đầu tư,Công nghệ thông tin BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

9

Công văn 3674/TCT-CS năm 2019 về phương pháp tính thuế do Tổng cục Thuế ban hành

4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; Ngày 20/09/2017, Tổng cục Thuế có công văn số 4253/TCT-CS giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017

Ban hành: 16/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

10

Công văn 4253/BTP-VP năm 2014 trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tư pháp ban hành

4253/BTP-VP,Công văn 4253 2014,Bộ Tư pháp,Trả lời kiến nghị,Các bộ ngành,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4253/BTP-VP V/v trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, Ủy ban

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2014

11

Công văn 4253/UBND-KH về thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013 và công tác quản lý, thu hồi vốn tạm ứng cho công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

4253/UBND-KH,Công văn 4253,Tỉnh Lâm Đồng,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4253/UBND-KH V/v thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013

Ban hành: 26/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

12

Công văn 4253/TCHQ-TXNK vướng mắc thủ tục chuyển hàng tạm nhập tái xuất sang tiêu thụ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

4253/TCHQ-TXNK,Công văn 4253 2012,Tổng cục Hải quan,Chuyển hàng tạm nhập tái xuất ,Chuyển sang tiêu thụ nội địa ,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 14/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2012

13

Công văn 5443/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

5443/TCT-CS,Công văn 5443 2019,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế,Dự án đầu tư mới ,Thuế giá trị gia tăng,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5443/TCT-CS V/v thuế

Ban hành: 23/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2019

14

Công văn 5399/TCT-CS năm 2019 về quyết định miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

5399/TCT-CS,Công văn 5399 2019,Tổng cục Thuế,Miễn tiền thuê đất,Tiền thuê đất,Thuê đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5399/TCT-CS V/v ban

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2019

15

Công văn 5405/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

5405/TCT-CS,Công văn 5405 2019,Tổng cục Thuế,Hóa đơn điện tử ,Chính sách thuế,Hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5405/TCT-CS V/v hóa

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2019

16

Công văn 5375/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

5375/TCT-CS,Công văn 5375 2019,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Hóa đơn bán hàng hóa,Cung ứng dịch vụ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5375/TCT-CS V/v

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2019

17

Công văn 5398/TCT-CS năm 2019 về thuế nhà thầu đối với trường hợp chuyển tiền nội bộ do Tổng cục Thuế ban hành

5398/TCT-CS,Công văn 5398 2019,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Chuyển tiền,Đối tượng chịu thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5398/TCT-CS V/v chính sách

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2019

18

Công văn 5289/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

5289/TCT-CS,Công văn 5289 2019,Tổng cục Thuế,Dự án đầu tư,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Kinh doanh có điều kiện,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2019

19

Công văn 5236/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

5236/TCT-CS,Công văn 5236 2019,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Thuế giá trị gia tăng,Hiệp hội doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5236/TCT-CS V/v

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2019

20

Công văn 5254/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

5254/TCT-CS,Công văn 5254 2019,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế,Dự án đầu tư mới ,Thuế giá trị gia tăng,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5254/TCT-CS V/v

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116