Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2850/BTC-QLCS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 49042 công văn

1

Công văn 2850/BTC-QLCS về hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2850/BTC-QLCS V/v hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018. Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 14/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2018

2

Công văn 5138/BTC-QLCS năm 2019 triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5138/BTC-QLCS V/v triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2019

Ban hành: 06/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

3

Công văn 3895/BTC-QLCS năm 2019 về sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Chi cục Thuế huyện Tân Yên và Cục Thuế tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3895/BTC-QLCS V/v sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Chi cục Thuế huyện Tân Yên và Cục Thuế tỉnh Bắc Giang. Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

4

Công văn 3307/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3307/BTC-QLCS V/v triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

5

Công văn 2715/BTC-QLCS năm 2019 sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2715/BTC-QLCS V/v sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

6

Công văn 2711/BTC-QLCS năm 2019 về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của khối hành chính sự nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2711/BTC-QLCS V/v sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của khối HCSN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

7

Công văn 444/BTC-QLCS năm 2019 về đề xuất xây dựng chính sách thu phù hợp với việc sử dụng đất của các dự án du lịch do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 444/BTC-QLCS V/v đề xuất xây dựng chính sách thu phù hợp với việc sử dụng đất của các dự án du lịch Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 09/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

8

Công văn 153/BTC-QLCS năm 2019 về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 153/BTC-QLCS V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

9

Công văn 13437/BTC-QLCS năm 2018 về bù trừ tiền thuê đất được miễn của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương Mại Trung Hậu do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13437/BTC-QLCS V/v bù trừ tiền thuê đất được miễn của Cty CP Xây dựng Thương Mại Trung Hậu Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 01/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2018

10

Công văn 13343/BTC-QLCS năm 2018 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13343/BTC-QLCS V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công Hà

Ban hành: 30/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

11

Công văn 12407/BTC-QLCS năm 2018 xử lý tài sản bán đấu giá công khai do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12407/BTC-QLCS V/v xử lý tài sản bán đấu giá công khai Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan thành

Ban hành: 09/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

12

Công văn 12006/BTC-QLCS năm 2018 thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12006/BTC-QLCS V/v thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 02/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2018

13

Công văn 12008/BTC-QLCS về mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành

của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 1248/VPCP-KTTH ngày 02/02/2018 và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 2850/BTC-QLCS ngày 14/3/2018, Công văn số 3515/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 cho đến khi Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành. 3. Trong quá trình tổ chức thực

Ban hành: 02/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2018

14

Công văn 7950/BTC-QLCS năm 2018 thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn địa phương do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7950/BTC-QLCS V/v thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn địa phương Hà Nội,

Ban hành: 03/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

15

Công văn 6422/BTC-QLCS năm 2018 về bù trừ tiền thuê đất được miễn của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương Mại Trung Hậu, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6422/BTC-QLCS V/v bù trừ tiền thuê đất được miễn của Công ty CP Xây dựng Thương Mại Trung Hậu, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

16

Công văn 5659/BTC-QLCS năm 2018 thực hiện các Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và giao thông do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5659/BTC-QLCS V/v triển khai thực hiện các Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và giao thông

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

17

Công văn 3977/BTC-QLCS năm 2018 về giảm tiền thuê đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3977/BTC-QLCS V/v giảm tiền thuê đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng

Ban hành: 05/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

18

Công văn 3697/BTC-QLCS năm 2018 hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng tại Cảng Đà Nẵng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3697/BTC-QLCS V/v hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng tại Cảng Đà Nẵng Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2018

19

Công văn 3515/BTC-QLCS năm 2018 về xử lý vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Tài chính ban hành

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan. Việc mua sắm xe ô tô thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 2850/BTC-QLCS ngày 14/3/2018 về việc hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018.

Ban hành: 28/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

20

Công văn 2030/BTC-QLCS năm 2018 về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2030/BTC-QLCS V/v triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.157.163