Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 28/2012/TT-BKHCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 65258 công văn

1

Công văn 1011/TĐC-ĐL năm 2017 thay thế Công văn 1693/TĐC-ĐL hướng dẫn Thông tư 28/2013/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

dung của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: - Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố; - Chi cục TCĐLCL các tỉnh, thành phố. Ngày 17/12/2013, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số

Ban hành: 09/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

2

Công văn 617/SXD-QLVLXD thay đổi thành phần hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khi đăng ký tại Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (sau đây gọi là Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN) thay thế Quyết định số 24/2007/QĐ- BKHCN. Sở Xây dựng thông báo, kể từ ngày 27/01/2013 (ngày hiệu lực của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN) thành phần hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy (với lệ phí

Ban hành: 24/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

3

Công văn 1693/TĐC-ĐL năm 2015 hướng dẫn thực hiện Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1693/TĐC-ĐL V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN

Ban hành: 08/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 09/05/2017

Cập nhật: 19/08/2015

4

Công văn 3688/BKHCN-TĐC năm 2012 hướng dẫn thực hiện Thông tư 27/2011/TT-BKHCN về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3688/BKHCN-TĐC V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

5

Công văn 301/BKHCN-ĐTG năm 2018 về giải đáp Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 301/BKHCN-ĐTG V/v giải đáp Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018 Kính gửi:

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

6

Công văn 3544/BKHCN-ĐTG năm 2017 về giải đáp Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3544/BKHCN-ĐTG V/v giải đáp Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017 Kính

Ban hành: 24/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2017

7

Công văn 3921/BKHCN-ĐTG năm 2016 thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3921/BKHCN-ĐTG V/v thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

8

Công văn 3404/BKHCN-ĐTG năm 2016 về thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3404/BKHCN-ĐTG V/v thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016 Kính

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

9

Công văn 2652/BKHCN-ĐTG năm 2016 thông báo danh sách tổ chức giám định theo quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2625/BKHCN-ĐTG Vv thông báo danh sách các tổ chức giám định theo quy định tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN Hà Nội, ngày

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

10

Công văn 1048/BKHCN-PTTTDN năm 2019 hướng dẫn cấp Giấy Chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP như sau: 1. Thủ tục hành chính: Ngày 28 tháng 02 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 395/QĐ-BKHCN công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động KH&CN thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa

Ban hành: 16/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

11

Công văn về việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước

TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28-TT/ĐKKD Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 1993 CÔNG VĂN CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC SỐ 28-TT/ĐKKDNGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1993 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝKINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Ban hành: 20/05/1993

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

12

Công văn 726/BKHCN-ĐTG năm 2019 về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Kính gửi: Công ty TNHH Sợi Đà Lạt Phúc đáp Văn bản số 01/CV-DWS/2019 ngày 12/3/2019 của Công ty TNHH Sợi Đà Lạt về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau: Ngày 13/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây

Ban hành: 19/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

13

Công văn 7471/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7471/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 04/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2016

14

Công văn 269/BKHCN-KHTC năm 2019 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

định, tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014, Thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 và các văn bản hướng dẫn quản lý cụ thể cho từng Chương trình/nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư ngoài

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

15

Công văn 248/BKHCN-PC năm 2019 về nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Trường hợp biến áp và biến dòng đo lường do Công ty TNHH LS-Vina nhập khẩu để gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài và xuất khẩu (không bán và sử dụng tại Việt Nam) thuộc diện miễn kiểm tra khi nhập khẩu theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

16

Công văn 3678/GSQL-GQ1 năm 2018 về vướng mắc thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3678/GSQL-GQ1 V/v vướng mắc thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

17

Công văn 3736/BKHCN-HVKHCN về báo cáo năm 2018 tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3736/BKHCN-HVKHCN V/v báo cáo năm 2018 tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 Hà

Ban hành: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

18

Công văn 3581/BKHCN-ĐTG năm 2018 về thay đổi thiết bị trong Dự án sản xuất Pin năng lượng mặt trời do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3581/BKHCN-ĐTG V/v thay đổi thiết bị trong Dự án sản xuất Pin năng lượng mặt trời Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 12/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2018

19

Công văn 3556/BKHCN-TĐC năm 2018 về lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng trong xây dựng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3556/BKHCN-TĐC V/v trả lời kiến nghị của Ông Lê Đình Long Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018 Kính

Ban hành: 09/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2018

20

Công văn 3457/BKHCN-ĐTG năm 2018 về đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3457/BKHCN-ĐTG V/v đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018 Kính gửi:

Ban hành: 30/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.76.193