Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10/CT-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 67790 công văn

1

Công văn 10/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn, chứng từ do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10/CT-TTHT,Công văn 10 2020,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn,Hóa đơn bán hàng hóa,Hóa đơn điện tử ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

2

Công văn 13239/BGTVT-VT năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 44/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

13239/BGTVT-VT,Công văn 13239 2020,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Giao thông thực hiện Chỉ thị 44/CT-TTg,Bảo đảm đón Tết 2021 an toàn lành mạnh,Thực hiện Chỉ thị bảo đảm đón Tết 2021 tiết kiệm,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

3

Công văn 3064/BGTVT-VT năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3064/BGTVT-VT V/v: Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: - Tổng cục Đường bộ Việt Nam; - Cục Hàng không Việt Nam; - Cục Đường sắt Việt Nam; - Cục Hàng hải Việt Nam; - Cục Đường thủy

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

4

Công văn 10/BCĐDTLCP năm 2019 về tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới do Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ban hành

10/BCDDTLCP,Công văn 10 2019,Kiểm dịch vận chuyển lợn,Sản phẩm thịt lợn ,Phòng chống bệnh dịch tả lợn,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆCH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2019

5

Công văn 12629/BGTVT-VT năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg do Bộ giao thông vận tải ban hành

Số: 12629/BGTVT-VT V/v: thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Bộ Tài chính Bộ giao thông vận tải nhận được công văn số 12735/BTC-TCHQ ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 06/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

6

Công văn 207/BGTVT-CYT năm 2021 về thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

207/BGTVT-CYT,Công văn 207 2021,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Giao thông thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg,Thực hiện Chỉ thị tăng cường phòng chống COVID-19,Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg phòng chống COVID-19,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

7

Công văn 2917/BGTVT-VT năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2917/BGTVT-VT V/v: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: - Tổng cục Đường bộ Việt Nam; - Cục Đường sắt Việt Nam; - Cục Hàng hải Việt Nam; - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

Ban hành: 29/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

8

Công văn 2915/BGTVT-VT năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2915/BGTVT-VT,Công văn 2915 2020,Bộ Giao thông vận tải,Phòng chống dịch bệnh,Cách ly y tế ,Phòng lây nhiễm,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2915/BGTVT

Ban hành: 29/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

9

Công văn 155/BGTVT-CYT năm 2021 về thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 đối với các phương tiện vận tải hành khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành

155/BGTVT-CYT,Công văn 155 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện Bản đồ chung sống với COVID-19 2021,Phương tiện vận tải thực hiện an toàn Covid-19,An toàn Covid-19 đối với phương tiện giao thông,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

10

Công văn 12591/BGTVT-CQLXD về Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

12591/BGTVT-CQLXD,Công văn 12591 2020,Bộ Giao thông vận tải,Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu,Báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu,Báo cáo thực hiện hoạt động đấu thầu,Đầu tư BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

11

Công văn 12577/BGTVT-KHCN năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý phương tiện vận tải cải tạo không đúng quy định chở hàng quá tải trọng cho phép gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

12577/BGTVT-KHCN,Công văn 12577 2020,Bộ Giao thông vận tải,Xử lý phương tiện chở hàng quá tải trọng cho phép,Kiểm tra phương tiện chở hàng quá tải trọng cho phép,Chở hàng quá tải trọng gây hư hỏng hạ tầng giao thông,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

12

Công văn 12551/BGTVT-VT năm 2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

12551/BGTVT-VT,Công văn 12551 2020,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19,Tăng cường thực hiện phòng chống COVID-19,Bộ Giao thông tăng cường phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

13

Công văn 12388/BGTVT-VP năm 2020 về tổ chức triển khai kiểm điểm theo Công điện 1699/CĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

12388/BGTVT-VP,Công văn 12388 2020,Bộ Giao thông vận tải,Triển khai kiểm điểm Công điện 1699/CĐ-TTg,Kiểm điểm về vi phạm phòng chống Covid-19,Xử lý nghiêm minh hành vi gây lây nhiễm Covid-19,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

14

Công văn 12183/BGTVT-CYT năm 2020 về tăng cường phòng chống lây nhiễm Covid-19 đối với thành viên tổ bay quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

12183/BGTVT-CYT,Công văn 12183 2020,Bộ Giao thông vận tải,Phòng chống lây nhiễm Covid-19,Phòng chống lây nhiễm Covid-19 hãng hàng không,Thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

15

Công văn 11508/BGTVT-CYT năm 2020 về tổ chức chuyến bay trọn gói đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan về nước theo hình thức tự chi trả toàn bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

11508/BGTVT-CYT,Công văn 11508 2020,Bộ Giao thông vận tải,Tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước,Đưa công dân về nước theo hình thức tự trả toàn bộ,Đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

16

Công văn 11460/BGTVT-ĐTCT năm 2020 về sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử động không dừng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

39/CT-TTg ngày 07/10/2020 về việc triển khai áp dụng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn cả nước nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông, đảm bảo an toàn, chống ùn tắc giao thông và tiết kiệm chi phí xã hội. Bộ Giao thông vận tải đề nghị các bộ, ngành, địa phương: - Chỉ đạo thực hiện việc dán

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

17

Công văn 11435/BGTVT-VP năm 2020 về nâng cao chất lượng thực hiện chương trình công tác do Bộ Giao thông vận tải ban hành

11435/BGTVT-VP,Công văn 11435 2020,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện chương trình công tác,Nâng cao chất lượng chương trình công tác,Nâng cao thực hiện chương trình công tác,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

18

Công văn 11219/BGTVT-ATGT năm 2020 về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Đăng kiểm Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016 về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và Chỉ thị số 03/CT-BGTVT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác kiểm soát tải trọng xe.

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

19

Công văn 11005/BGTVT-ATGT về triển khai nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý IV năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 11005/BGTVT-ATGT V/v: triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý IV năm 2020. Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020 Kính gửi: - Các Vụ: Pháp chế, An toàn giao thông, Kết cấu hạ tầng

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

20

Công văn 10991/BGTVT-CYT năm 2020 về thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo 367/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 10991/BGTVT-CYT V/v: Thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2020. Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020 Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 54.208.73.179