Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/CT-VKSTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15600 văn bản

1

Chỉ thị 07/CT-VKSTC năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-VKSTC Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021 CHỈ THỊ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM, GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, VỤ VIỆC DÂN SỰ Thời gian qua, toàn ngành Kiểm sát đã quán triệt thực

Ban hành: 06/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2021

2

Chỉ thị 07/CT-VKSTC năm 2020 về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-VKSTC Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2020-2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2020

3

Chỉ thị 07/CT-VKSTC năm 2017 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số: 07/CT-VKSTC Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017 CHỈ THỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH Trong thời gian qua, công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đã được lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp quan tâm, tập trung chỉ đạo;

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2017

4

Chỉ thị 07/CT-VKSTC năm 2016 về tăng cường công tác quản lý tài chính trong ngành kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN Trong những năm qua, công tác quản lý tài chính của các đơn vị trong toàn ngành đã có

Ban hành: 05/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

5

Quyết định 07/QĐ-VKSTC công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

07/QD-VKSTC,Quyết định 07 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công khai dự toán ngân sách nhà nước 2021,Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước,Viện kiểm sát công bố dự toán ngân sách,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

6

Hướng dẫn 07/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2021 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2021 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2021 của Viện trưởng VKSND

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

7

Hướng dẫn 07/HD-VKSTC về công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN MA TÚY NĂM 2020 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020”; Kế

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

8

Chỉ thị 06/CT-VKSTC năm 2021 về tăng cường trách nhiệm hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

06/CT-VKSTC,Chỉ thị 06 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra hình sự,Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong truy tố hình sự,Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh thi hành án hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 28/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

9

Chỉ thị 05/CT-VKSTC năm 2021 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

05/CT-VKSTC,Chỉ thị 05 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Nâng cao chất lượng tuyên truyền của ngành Kiểm sát,Công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân,Tiếp tục đổi mới tuyên truyền của ngành Kiểm sát,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

10

Chỉ thị 04/CT-VKSTC năm 2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao

04/CT-VKSTC,Chỉ thị 04 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác phòng chống dịch Covid19 tại cơ quan,Phòng chống Covid19 tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Phòng chống Covid19 tại cơ quan Viện kiểm sát tối cao,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

11

Chỉ thị 03/CT-VKSTC năm 2021 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

03/CT-VKSTC,Chỉ thị 03 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân,Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ngành Kiểm sát,Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

12

Chỉ thị 02/CT-VKSTC về phát động phong trào thi đua năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/CT-VKSTC,Chỉ thị 02 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Viện Kiểm sát phát động phong trào thi đua,Viện Kiểm sát phát động thi đua 2021,Viện Kiểm sát phát động thi đua đoàn kết đổi mới,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

13

Chỉ thị 06/CT-VKSTC năm 2020 tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

chống tham nhũng; pháp luật về THADS, định giá, thẩm định giá, đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan khác. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 13/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát THADS. 2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 29-KH/BCSĐ ngày

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

14

Chỉ thị 05/CT-VKSTC năm 2020 về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

05/CT-VKSTC,Chỉ thị 05 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trách nhiệm công tố trong giải quyết vụ án hình sự,Trách nhiệm công tố,Tăng cường trách nhiệm công tố để tránh oan sai,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

15

Chỉ thị 03/CT-VKSTC năm 2020 về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

03/CT-VKSTC,Chỉ thị 03 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quy chế thực hành quyền công tố,Xử lý tội phạm,Phòng chống dịch bệnh,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

16

Chỉ thị 02/CT-VKSTC năm 2020 về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/CT-VKSTC,Chỉ thị 02 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bảo vệ bí mật Nhà nước,Công tác,Ngành Kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2020

17

Chỉ thị 06/CT-VKSTC năm 2019 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

06/CT-VKSTC,Chỉ thị 06 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tạm giữ người,Kiểm sát việc tạm giữ tạm giam ,Nâng cao chất lượng,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

18

Chỉ thị 03/CT-VKSTC năm 2019 về nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

03/CT-VKSTC,Chỉ thị 03 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác tổ chức cán bộ,Tổ chức cán bộ,Cơ quan tổ chức cán bộ,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

19

Chỉ thị 02/CT-VKSTC năm 2019 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/CT-VKSTC,Chỉ thị 02 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Phòng chống tham nhũng,Ngành kiểm sát,Công tác phòng chống tham nhũng,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

20

Chỉ thị 01/CT-VKSTC năm 2018 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/CT-VKSTC,Chỉ thị 01 2018,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Ngành Kiểm sát nhân dân,Công tác ngành Kiểm sát nhân dân,Viện kiểm sát nhân dân,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.177.24
server250