Xác định kỳ khai thuế giá trị gia tăng trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

1. Đối tượng phải kê khai thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi tắt là GTGT)

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (bao gồm cả công ty mới thành lập hoặc các công ty chưa hoặc không có phát sinh hoạt động mua vào bán ra).

- Công ty không phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT nếu:

+ Chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế;

+ Công ty chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu;

+ Công ty đang trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh (trừ trường hợp công ty tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, thì vẫn phải làm phải và nộp tờ khai cho tháng hoặc quý tạm ngừng không trọn tháng/quý đó).

Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT thực hiện như sau:

* Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:

- Công ty có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

- Công ty mới thành lập: thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

* Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng: dành cho công ty có tổng doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ.

* Cách xác định doanh thu: Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch

Trường hợp công ty thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

xác định kỳ khai thuế gtgt

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

2. Một vài lưu ý khi xác định kỳ kê khai thuế GTGT

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

- Nếu đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

- Trường hợp công ty đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị (Mẫu 01/ĐK-TĐKTT) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý. Nếu sau thời hạn này, công ty không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì công ty tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

- Trường hợp công ty tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì công ty phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo. Công ty không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý (Mẫu 02/XĐ-PNTT) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

- Trường hợp cơ quan thuế phát hiện công ty không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. Công ty phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,348
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: