Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

In gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Cơ sở in khi hoạt động in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải được cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

I. Điều kiện các doanh nghiệp in cần đáp ứng đối với hoạt động in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

- Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (Xem chi tiết tại công việc Hoạt động in xuất bản phẩm).

- Phải có giấy phép in gia công và bản mẫu xuất bản phẩm đặt in gia công có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép.

- Nội dung xuất bản phẩm in gia công cho tổ chức nước ngoài không được:

+ Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

+ Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục.

+ Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định.

+ Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

- Xuất bản phẩm in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải xuất khẩu 100%. Trường hợp phát hành, sử dụng tại Việt Nam thì phải làm thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm (Xem chi tiết tại công việc Hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm).

Review tiểu thuyết Bố Già - Khí chất những người đàn ông xuất chúng

Hình từ Internet

II. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (theo mẫu 5 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2015/TT-BTTTT).

2. Hai bản mẫu xuất bản phẩm đặt in.

3. Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (theo mẫu 9 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2015/TT-BTTTT).

4. Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức nước ngoài; trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt.

5. Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc Giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người được ủy quyền đặt in.

Thẩm quyền cấp phép: Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép, đóng dấu và hai bản mẫu và gửi trả lại doanh nghiệp một bản. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,467
Công việc tương tự: