Hồ sơ chốt sổ bảo hiểm trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ chốt sổ BHXH

Hình từ Internet

1. Sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) là gì?

Sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) là sổ được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, là cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

2. Chốt sổ BHXH

Công ty TNHH có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong đó, xác nhận sổ BHXH là việc ghi thời gian đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN của người lao động tham gia. Nội dung ghi trong sổ BHXH phải đầy đủ theo từng giai đoạn tương ứng với mức đóng và điều kiện làm việc của người tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN (kể cả thời gian người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng như nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản; nghỉ việc không hưởng tiền lương; tạm hoãn HĐLĐ).

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền công ty TNHH 2 thành viên trở lên còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

3. Thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động

Để chốt sổ BHXH cho người lao động, công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần làm thủ tục báo giảm lao động tham gia BHXH đó.

Xem chi tiết tại công việc Đăng ký điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN: Tăng, giảm lao động tham gia; thay đổi thông tin đơn vị sử dụng lao động; thay đổi mức lương; gia hạn thẻ BHYT.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thực hiện thủ tục chốt sổ BHXH.

(1) Trường hợp sổ BHXH chưa được cơ quan BHXH rà soát, in tờ rời đến năm 2016 hoặc sổ BHXH đã được bảo lưu đơn vị trước đó nếu tiếp tục tham gia tại đơn vị sau; công ty đã hoàn tất thủ tục báo giảm và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Căn cứ Phiếu giao nhận hồ sơ 620/…/SO áp dụng từ ngày 10/10/2017 thì hồ sơ bao gồm:

+ Sổ BHXH (mẫu sổ cũ) hoặc Tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới),

+ Các tờ rời sổ BHXH.

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH).

(2) Trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát theo phiếu giao nhận hồ sơ 626 hoặc 320 (cũ)

Căn cứ Phiếu giao nhận hồ sơ 627/…/SO áp dụng từ ngày 10/10/2017 thì hồ sơ bao gồm:

Phiếu yêu cầu xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN cho người lao động (Mẫu số 02a ban hành kèm theo Thông báo 2123/TB-BHXH)

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan bảo hiểm quản lý.

Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,147
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: