Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa được coi như xuất khẩu trong công ty TNHH một thành viên

Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa được coi như xuất khẩu thì công ty cần phải đáp ứng các điều kiện theo từng trường hợp cụ thể.

1. Hàng hóa gia công chuyển tiếp trong thương mại

Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quyền gia công chuyển tiếp, cụ thể như sau:

- Hàng hóa gia công của hợp đồng gia công này được sử dụng làm nguyên liệu gia công cho hợp đồng gia công khác tại Việt Nam.

- Hàng hóa gia công của hợp đồng gia công công đoạn trước được giao cho công ty theo chỉ định của bên đặt gia công cho hợp đồng gia công công đoạn tiếp theo.

Theo đó, để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa gia công chuyển tiếp thì công ty gia công hàng hóa phải có đầy đủ thủ tục và hồ sơ sau:

- Hợp đồng gia công xuất khẩu và các phụ kiện hợp đồng (nếu có) ký với nước ngoài, trong đó ghi rõ cơ sở nhận hàng tại Việt Nam.

- Hóa đơn GTGT ghi rõ giá gia công và số lượng hàng gia công trả nước ngoài (theo giá quy định trong hợp đồng ký với nước ngoài) và tên cơ sở nhận hàng theo chỉ định của phía nước ngoài.

- Phiếu chuyển giao sản phẩm gia công chuyển tiếp (gọi tắt là Phiếu chuyển tiếp) có đủ xác nhận của bên giao, bên nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp và xác nhận của Hải quan quản lý hợp đồng gia công của bên giao, bên nhận.

- Hàng hóa gia công cho nước ngoài phải được thanh toán qua Ngân hàng.

- Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp và Phiếu chuyển tiếp phải thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Nếu công ty không có đủ một trong các thủ tục, hồ sơ theo trên thì phải tính và nộp thuế GTGT như hàng hóa tiêu thụ nội địa.

2. Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ

Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ là hàng hoá do thương nhân Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp chế xuất) xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng theo chỉ định của thương nhân nước ngoài hàng hoá đó được giao tại việt Nam cho thương nhân Việt Nam khác.

Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hàng hóa này thì công ty có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ phải chuẩn bị:

- Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt Nam;

- Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan;

- Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên công ty nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam;

- Việc thanh toán phải thực hiện qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Trường hợp phía nước ngoài ủy quyền cho công ty tại Việt Nam thực hiện thanh toán thì đồng tiền thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

- Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy định tại giấy phép đầu tư.

Trong trường hợp này, nếu công ty không có đủ một trong các thủ tục, hồ sơ theo trên thì phải tính và nộp thuế GTGT như hàng hóa tiêu thụ nội địa.

3. Hàng hóa, vật tư do công ty Việt Nam xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài

Thủ tục hồ sơ để công ty Việt Nam thực hiện công trình xây dựng tại nước ngoài được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

- Hàng hóa, vật tư xuất khẩu phải phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài do Giám đốc công ty Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài phê duyệt.

- Hợp đồng ủy thác xuất khẩu (trường hợp ủy thác xuất khẩu).

Trong trường hợp này, nếu không thanh toán qua ngân hàng hoặc được coi như thanh toán qua ngân hàng thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế đầu vào.

4. Hàng hóa, vật tư do cơ sở kinh doanh trong nước bán cho công ty Việt Nam để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài và thực hiện giao hàng hóa tại nước ngoài

Trong trường hợp này, thủ tục hồ sơ để công ty thực hiện khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu là:

- Tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

- Hàng hóa, vật tư xuất khẩu phải phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu để công trình xây dựng ở nước ngoài do Giám đốc công ty Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài phê duyệt.

- Hợp đồng mua bán ký giữa cơ sở kinh doanh trong nước bán hàng hóa, vật tư và công ty Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài, trong đó có ghi rõ về điều kiện giao hàng, số lượng, chủng loại và trị giá hàng hóa.

- Hợp đồng ủy thác (trường hợp ủy thác xuất khẩu).

- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

- Hóa đơn GTGT bán hàng hóa.

Nếu công ty đã có xác nhận của cơ quan Hải quan (đối với hàng hóa xuất khẩu) nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ thì không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,384
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: