Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Cơ sở có thực hiện hoạt động khám sức khỏe

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do doanh nghiệp thành lập được phép thực hiện hoạt động khám sức khỏe khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe sau khi được cấp Giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

1. Điều kiện của cơ sở thực hiện khám sức khỏe

- Là cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật, tham khảo tại công việc tương ứng với hình thức cơ sở:

+ Bệnh viện

+ Phòng khám đa khoa

- Có phòng khám lâm sàng, cận lâm sàng từng chuyên khoa theo quy định của Bộ Y tế phù hợp với nội dung khám sức khỏe.

- Có đủ cơ sở vật chất và thiết bị y tế thiết yếu theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BYT.

- Thực hiện được các kỹ thuật chuyên môn phù hợp với nội dung ghi trong Giấy khám sức khỏe quy định tại các Phụ lục 1, 2, 3 ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BYT.

Quy trình khám sức khoẻ tổng quát định kỳ

(Hình từ internet)

2. Hồ sơ công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe

(1) Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe (theo Mẫu 01 Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP);

(2) Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở;

(3) Danh sách người tham gia khám sức khỏe (theo Mẫu 02 Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP);

(4) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu 02 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP);

(5) Bản sao hợp lệ danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở Danh mục chuyên môn kỹ thuật ban hành kèm Thông tư 21/2017/TT-BYT.

(6) Bản sao hợp lệ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn của bệnh viện (nếu có).

3. Thủ tục công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe

Trước khi thực hiện khám sức khỏe lần đầu, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải nộp hồ sơ công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe theo mục 2 nêu trên, cụ thể như sau:

Phương thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện và nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Nơi nộp hồ sơ:

- Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế: Hồ sơ gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế;

- Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an: hồ sơ gửi về Cục Y tế - Bộ Công an; đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải: hồ sơ gửi về Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải;

- Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hồ sơ gửi về Sở Y tế nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở.

Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,261
Công việc tương tự: