Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Cấp giấy phép sản xuất, chế biến chất phóng xạ

Chất phóng xạ là chất phát ra bức xạ do quá trình phân rã hạt nhân, chuyển mức năng lượng hạt nhân, có hoạt độ phóng xạ riêng hoặc tổng hoạt độ lớn hơn mức miễn trừ.

Doanh nghiệp được phép sản xuất, chế biến chất phóng xạ khi có Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, trừ các công việc liên quan đến:

- Nguồn phóng xạ được miễn trừ khai báo, cấp giấy phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5:2010/BKHCN về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép;

- Sử dụng hàng hóa tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ.

Lưu ý: Các cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ phải có Giấy phép xây dựng cơ sở bức xạ trước khi xây dựng, cải tạo, mở rộng phòng đặt thiết bị.

Cấp giấy phép sản xuất, chế biến chất phóng xạ

Hình từ Internet

1. Điều kiện được cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Doanh nghiệp có đủ các điều kiện sau đây thì được cấp Giấy phép sản xuất, chế biến chất phóng xạ:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Tiến hành sản xuất, chế biến chất phóng xạ phù hợp với chức năng hoạt động;

- Có cơ sở vật chất – kỹ thuật phù hợp;

- Có đội ngũ nhân lực phù hợp, cụ thể như sau:

+ Nhân viên bức xạ phải có Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ;

+ Nhân viên sản xuất, chế biến chất phóng xạ phải được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về sản xuất chất, chế biến phóng xạ và phải có Chứng chỉ nhân viên bức xạ (Xem chi tiết tại Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ);

+ Có người phụ trách an toàn có Chứng chỉ nhân viên bức xạ và được bổ nhiệm bằng văn bản trong đó quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn (theo khoản 2 Điều 27 Luật Năng lượng nguyên tử 2008).

- Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh đối với từng công việc sản xuất, chế biến chất phóng xạ theo quy định pháp luật.

- Hoàn thành hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép (theo hướng dẫn bên dưới đây).

(Xem chi tiết điều kiện về nhân sự và điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh tại Điều 6 Nghị định 142/2020/NĐ-CP)

2. Thủ tục khai báo

Doanh nghiệp có chất phóng xạ hoặc chất thải phóng xạ với hoạt động trên mức miễn trừ khai báo có trách nhiệm khai báo 

- Doanh nghiệp trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có chất phóng xạ phải khai báo với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;

- Trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp phép sản xuất, chế biến chất phóng xạ trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có chất phóng xạ thì được miễn thủ tục khai báo.

3. Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Trước khi xin cấp phép, doanh nghiệp phải lập báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sản xuất, chế biến chất phóng xạ. 

Thủ tục xin cấp phép sản xuất, chế biến chất phóng xạ được tiến hành như sau:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (theo Mẫu số 01 Phụ lục IV của Nghị định 142/2020/NĐ-CP);

- Bản sao của một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương. Trường hợp giấy tờ bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ban hành hoặc cấp loại giấy tờ đó;

- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn theo Mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định 142/2020/NĐ-CP;

- Bản sao Chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn và các nhân viên sản xuất, chế biến chất phóng xạ. Trường hợp các nhân viên này chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (theo quy định tại Điều 35 Nghị định 142/2020/NĐ-CP) cùng hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

- Bản sao Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ của nhân viên bức xạ;

- Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sản xuất, chế biến chất phóng xạ (theo Mẫu số 02 của Phụ lục V Nghị định 142/2020/NĐ-CP);

- Bản sao Biên bản kiểm xạ;

- Kế hoạch ứng phó sự cố thực hiện theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định 142/2020/NĐ-CP.

Nơi nộp hồ sơ: Bộ Khoa học và Công nghệ

Thời hạn giải quyết: sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Giấy phép sản xuất, chế biến chất phóng xạ có thời hạn 03 năm.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,731
Công việc tương tự:
Câu hỏi thường gặp:
Câu hỏi thường gặp: