TIỆN ÍCH NÂNG CAO
Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng => HỢP ĐỒNG HỨA MUA - HỨA BÁN

Cập nhật: 29/07/2014

Tải về

Chỉnh sửa và tải về

HỢP ĐỒNG HỨA MUA - HỨA BÁN

Số: ……………./HĐHMHB

Căn nhà số: …………………………………………………………………………

 

Chúng tôi ký tên dưới đây:

BÊN HỨA BÁN NHÀ (BÊN A):

Ông/Bà:………………………………………………………………………………………………………..........

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………………………………...........

Chứng minh nhân dân: ……… cấp ngày………… tại ………… Thường trú:…………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………………........

Hiện bên A đang tiến hành thủ tục mua căn nhà số: ……………………… thuộc sở hữu theo Hợp đồng mua bán nhà

 

 

BÊN HỨA MUA NHÀ (BÊN B):

Ông/Bà:………………………………………………………………………………………………………..........

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………….................................................................

Chứng minh nhân dân: ……… cấp ngày………… tại ………… Thường trú:

 

Qua bàn bạc trao đổi, hai bên cùng thống nhất lập hợp đồng hứa mua - hứa bán nhà với nội dung sau:
 

Điều 1. Bên A hứa bán cho bên B và bên B hứa mua căn nhà số:

………………………………………………………………………………………………………………….........

 

Điều 2. Giá mua bán

Hai bên thỏa thuận giá mua bán là: ………………………………………………………………………............

Phương thức thanh toán: …………………………………………………………………………………............

 

Bên B đã giao trước cho bên A ………… (Bằng chữ:……………………………………….)

Phần còn lại ……………………..…(….…………………) bên B sẽ dùng để thanh toán (trả góp) …………………cho ….………. theo hợp đồng số: …………………….. ngày …………………………… nêu trên.

 

Điều 3. Sau khi bên A được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà số: ....................

ngay lập tức hai bên sẽ tiến hành thủ tục mua bán nhà theo quy định hiện hành.
 

Điều 4. Cam kết chung

- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên, không bên nào tự ý thay đổi nội dung hợp đồng.

- Hai bên cam kết giá bán trên là giá cố định không thay đổi trong trường hợp giá cả thị trường lên hay xuống.

- Tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất và các chi phí khác của bên A và tiền thuế trước bạ của bên B sẽ do bên B đóng nộp theo qui định của pháp luật.

- Các lệ phí khác tại thời điểm thực hiện việc mua bán sẽ do các bên thỏa thuận và thực hiện.

- Nếu bên A đổi ý không bán căn nhà trên cho bên B thì phải bồi thường gấp đôi số tiền đã nhận của bên B. Ngược lại nếu bên B đổi ý không mua căn nhà trên thì bên B chịu mất toàn bộ số tiền đã đưa cho bên A.

- Hợp đồng được lập 03 bản, mỗi bản .......... trang, ……………………………….. lưu 01 bản.

- Hai bên đã đọc lại, hiểu rõ nội dung hợp đồng và tự nguyện ký tên dưới đây.

- Lập tại …………………………………………………, ngày ... tháng .... năm ....

 

                                    BÊN A                                                                                BÊN B

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày ……… tháng ……… năm …….. (Bằng chữ: ngày …….. tháng ………năm ………............................

Tại ……………………………………………………………………………………………………………............

Tôi, ………………………………………, Công chứng viên ………………………………………………...........

 

CHỨNG NHẬN:

Hợp đồng hứa mua - hứa bán căn nhà số: ………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………………, được giao kết giữa:

 

BÊN HỨA BÁN NHÀ (Bên A):

Chứng minh nhân dân: …………………………… cấp ngày …………… tại ………………………….............

 

BÊN HỨA MUA NHÀ (Bên B):

Chứng minh nhân dân: …………………………… cấp ngày …………… tại ………………………….............

 

Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng.
 

Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.
 

Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội.
 

Các bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.
 

Hợp đồng này gồm 03 bản chính (mỗi bản chính gồm .......... tờ ....... trang), cấp cho Bên A một bản chính, Bên B một bản chính. Lưu tại Văn Phòng Công chứng …………………………………….

                                                         CÔNG CHỨNG VIÊN

                                                          Số công chứng:

                                                        Quyển số: .....TP/CC-SCC/HĐGD

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!