Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Từ 01/10, cơ quan nhà nước tại TPHCM sẽ mở cửa, tiếp dân thế nào?

17:02 22/09/21

"Từ ngày 01/10, các cơ quan nhà nước ở TP HCM sẽ thực hiện tiếp người dân như thế nào?" - Câu hỏi của bạn Tiên đến từ TP HCM.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo hướng dẫn tại  Công văn 3086/UBND-VX ngày 15/9/2021 thì từ ngày 01/10/2021 các cơ quan nhà nước mở cửa tiếp dân như sau:

Giai đoạn từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/10:

- Trường hợp các thủ tục hành chính đã được cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cơ quan, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị bưu chính công ích để tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Các trường hợp thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp theo hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn 4230/VP-KSTT ngày 03/6/2021: tiếp nhận trực tiếp và đề nghị trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích (trừ trường hợp pháp luật quy định trả kết quả trực tiếp).

- Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải đã được tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19.

Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (có thể xét nghiệm nhanh).

Giai đoạn từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 15/1/2022

- Khuyến khích, ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngoài phạm vi Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp, bổ sung thêm thủ tục hành chính tiếp nhận, xử lý, trả kết quả phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực tế tại địa phương;

- Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải được cấp Thẻ xanh COVID. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức chỉ được cấp Thẻ vàng COVID phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (có thể xét nghiệm nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm quyền.

Giai đoạn 3, sau ngày 15/1/2022

- Thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức theo quy định.

- Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải được cấp Thẻ xanh COVID. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức chỉ được cấp Thẻ vàng COVID phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (có thể xét nghiệm nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm quyền (có cập nhật thông tin tại hệ thống cơ sở dữ liệu chung).

Trung Tài

781