Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Tái phạm hành vi không đóng cửa hàng phòng Covid-19 bị phạt bao nhiêu?

17:07 25/04/20

Các cửa hàng thuộc diện phải đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn mở cửa kinh doanh bình thường thì bị phạt bao nhiêu? Trường hợp đã bị phạt rồi mà vẫn tiếp tục tái phạm thì bị phạt thêm bao nhiêu? - Xuân Trọng (trong****@gmail.com).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương phải tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu từ 00 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4/2020.

Điểm c Khoản 4 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định:

"4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

...c) Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng."

Như vậy, các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu phải đóng cửa từ 00 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4/2020 để phòng, chống dịch Covid-19, trường hợp vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng (đây là mức phạt áp dụng đối với cá nhân vi phạm, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân).

Tuy nhiên, Nghị định 176 không quy định mức phạt đối với trường hợp cơ sở kinh doanh đã bị xử phạt về hành vi trên mà còn tái phạm. Do đó, nếu tiếp tục vi phạm thì cơ sở kinh doanh sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 11 Nghị định 176.

Chuyên viên Thanh Lợi

1,276