Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

NLĐ chết vì Covid-19 được công đoàn hỗ trợ bao nhiêu tiền?

16:45 13/08/21

NLĐ, đoàn viên chết vì Covid-19 được công đoàn hỗ trợ bao nhiêu tiền?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo hướng dẫn tại Quyết định 3022/QĐ-TLĐ sửa đổi, bổ sung Quyết định 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 thì:

Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn tử vong do bị nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ ngày 274/2021 được hỗ trợ là 5 triệu đồng/người (không bao gồm các khoản đã hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại các khoản 2, 3, 4, 5, 5b, 6 Điều 1 Quyết định 2606/QĐ-TLĐ).

Ngoài ra, các trường hợp đặc biệt khác cần hỗ trợ giao ban thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động căn cứ vào các chính sách, qui định của Tổng LĐLĐVN đã ban hành để xem xét, hỗ trợ và báo cáo kết quả về Tổng LĐLĐVN.

Trung Tài

93