Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Người lao động nghỉ không lương có được hỗ trợ tiền do ảnh hưởng của Covid-19?

18:32 25/04/20

Trước dịch Covid-19, rất nhiều doanh nghiệp và người lao động đã thỏa thuận nghỉ không hưởng lương nhằm san sẻ gánh nặng cho doanh nghiệp. Vậy tôi muốn biết người lao động nghỉ không lương có được hỗ trợ tiền do ảnh hưởng của Covid-19? - Anh Minh Quân (Bình Định).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHẢP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Khoản 3 Điều 116 Bộ luật Lao động 2012 thì:

"Ngoài những ngày nghỉ nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương, nghỉ không hưởng lương theo quy định của Luật thì người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương."

Đồng thời, tại Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2020 có quy định đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ đối với người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 như sau:

"Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng."

Như vậy, nếu người lao động nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng từ tháng 4 và không quá 3 tháng.

Thùy An 

597