Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Học phí trường tư trong thời gian nghỉ tránh dịch được tính thế nào?

16:18 12/05/20

Xin hỏi học phí trong thời gian nghỉ tránh dịch tại trường tư được tính thế nào? - Bạn Mộng Quỳnh

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

Theo Công văn 1620/BGDĐT-KHTC ngày 11/5/2020, đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập:

Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. 

Nếu đã thu thì sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh. 

Nếu tổ chức học trực tuyến thì các cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để triển khai các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học... để xác định mức thu hợp lý trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh nhưng không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã được cam kết, công khai từ đầu năm học; đồng thời có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên.

Châu Thanh

251