Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Không tổ chức dạy online khi học sinh nghỉ dịch có được thu học phí?

15:55 12/05/20

"Xin hỏi trong thời gian học sinh nghỉ học do ảnh hưởng Covid-19, nếu nhà trường không tổ chức dạy online cho học sinh thì có được thu học phí hay không?" - Hoàng Long (Email: hoanglong****@gmail.com).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ Công văn 1620/BGDĐT-KHTC ngày 11/5/2020 thì cơ chế thu học phí năm học 2019-2020 thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP:

- Đối với các cơ sở giáo dục công lập: Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch nếu không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí; Chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù. Mức thu học phí thực hiện theo quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP (Cụ thể: Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên theo số tháng thực học; đối với cơ sở giáo dục phổ thông không quá 09 tháng/năm; đối với cơ sở giáo dục đại học không quá 10 tháng/năm).

- Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. Nếu đã thu thì sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh. Nếu tổ chức học trực tuyến thì các cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để triển khai các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học... để xác định mức thu hợp lý trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh nhưng không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã được cam kết, công khai từ đầu năm học; đồng thời có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên.

Như vậy, trường hợp trong thời gian học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nếu nhà trường không tổ chức cho học sinh học trực tuyến thì không được thực hiện thu học phí.

Thanh Lợi

834