Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh bao lâu phải thông báo?

14:08 25/04/20

Tôi là chủ hộ kinh doanh, do khó khăn trong đợt dịch Covid-19 này nên tôi đã tạm ngừng kinh doanh từ đầu tháng đến nay và dự định sẽ kinh doanh lại vài ngày tới. Cho hỏi trường hợp của tôi có cần phải thông báo với đơn vị nào không? - Anh Nam Huy (Hà Nội).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 76 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp:

- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.

- Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Như vậy, nếu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh dưới 30 ngày thì không phải thông báo, nhưng nếu tạm ngừng từ 30 ngày trở lên thì phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Quang Bình

562