Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Hộ kinh doanh được tạm ngừng kinh doanh tối đa bao lâu?

14:06 25/04/20

Tôi là chủ hộ kinh doanh, tôi dự định sẽ tạm ngừng kinh doanh một thời gian do dịch bệnh, không biết theo quy định hiện nay thì tôi có thể tạm ngừng kinh doanh tối đa là bao lâu? - Chị Hoàng Nga (TP.HCM).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 76 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.

- Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Như vậy, theo quy định thì hộ kinh doanh được tạm ngừng kinh doanh tối đa là 01 năm và trước khi tạm ngừng phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày.

Quang Bình

503