Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Hết thời gian tạm dừng đóng BHXH do Covid-19, DN đóng bù thế nào?

17:30 14/09/21

Hết thời gian được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất do ảnh hưởng Covid-19 thì doanh nghiệp đóng bù khoản tiền đã được tạm dừng như thế nào?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Pháp luật về bảo hiểm xã hội cho phép người sử dụng lao động có thể đóng BHXH theo nhiều đợt khác nhau.

Như vậy, việc đóng bù sau khi hết thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cũng có thể thực hiện làm nhiều đợt tùy thuộc vào khả năng tài chính của doanh nghiệp.

Cần lưu ý, chỉ những khoản tiền đóng bù nằm trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật BHXH 2014 (30 ngày) thì mới không phải tính lãi chậm nộp; những khoản đóng bù sau thời gian này vẫn tính lãi chậm nộp theo quy định.

Tuy nhiên, vừa qua tại Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021, Chính phủ giao Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo, hướng dẫn BHXH Việt Nam nghiên cứu, đề xuất miễn tiền phạt chậm nộp BHXH phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 theo quy định, hoàn thành trong tháng 9 năm 2021.

Nguồn: Bộ LĐ-TB&XH

Châu Thanh

508