Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Đủ điều kiện nghỉ hưu khi DN đang dừng đóng BHXH thì giải quyết thế nào?

11:02 15/09/21

Người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí trong thời gian đơn vị đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì có được giải quyết chế hưởng chế độ hưu trí không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo khoản 3 Điều 7 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg:

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.

Như vậy, người sử dụng lao động nên sớm liên hệ với cơ quan BHXH để đóng bù riêng cho người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng để giải quyết chế độ cho người lao động.

Theo Bộ luật Lao động 2019, từ 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi với nữ và đủ 62 tuổi với nam. (Xem thêm: Điều kiện hưởng lương hưu)

Châu Thanh

732