Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

NLĐ nước ngoài có được tạm dừng đóng BHXH do Covid-19?

16:45 04/09/21

Người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam và đang đóng BHXH bắt buộc thì có được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất do ảnh hưởng Covid-19?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì người lao động nước ngoài đang tham gia BHXH ở Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng chính sách tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Như vậy, chính sách hỗ trợ này không phân biệt lao động là người Việt Nam hay người nước ngoài.

Tuy nhiên, theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì từ ngày 01/01/2022 trở đi mới áp dụng các chế độ hưu trí và tử tuất với công dân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.

Do đó, trong năm 2021 sẽ không phát sinh các trường hợp người lao động nước ngoài được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Châu Thanh

39