Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Doanh nghiệp được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất có phải đóng bù?

16:20 25/10/21

Tôi được biết có quy định hỗ trợ doanh nghiệp bằng việc tạm dừng đóng quỹ hưu trĩ và quỹ tử tuất do dịch Covid-19. Vậy cho hỏi, trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng đó thì sau này có phải đóng bù không? Phương Minh; phuongminh***@gmail.com

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Điều 6 và Khoản 1 Điều 7 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, có quy định:

Điều 6. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

1. Người lao động và người sử dụng lao động đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định này được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng tính từ tháng người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị.

2. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện và được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Quyết định này thì tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 không quá 12 tháng.

Điều 7. Đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất

1. Hết thời gian tạm dừng đóng quy định tại Điều 6 Quyết định này, người lao động và người sử dụng lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả người lao động ngừng việc hưởng tiền lương theo Điều 99 Bộ luật Lao động), số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì doanh nghiệp nếu thuộc diện tạm ngừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì sau thời gian tạm ngừng doanh nghiệp phải thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm ngừng đó.

Trần Trang

645