Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Điều kiện, thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 đối với hộ kinh doanh

07:59 10/12/20

Hộ kinh doanh muốn nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19 cần phải đáp ứng các điều kiện gì? Thủ tục thực hiện hỗ trợ ra sao?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thì điều kiện, thủ tục để hộ kinh doanh được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 được quy định cụ thể như sau:

Thanh Lợi

11,014