Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Hộ kinh doanh có nhu cầu hỗ trợ Covid-19 thì nộp hồ sơ tại đâu?

11:10 04/05/20

Tôi là hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu nhận hỗ trợ do ảnh hưởng từ Covid-19 thì có thể nộp hồ sơ tại đâu?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đối với hộ kinh doanh, trước khi nộp hồ sơ thì hộ cần xem mình có đủ các điều kiện để được nhận hỗ trợ không? Cụ thể, điều kiện để được hỗ trợ theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg gồm:

1. Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15 tháng 01 năm 2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

2. Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Nếu đủ điều kiện trên, hộ kinh doanh nộp đơn đề nghị theo mẫu số 02 và gửi về UBND cấp xã.

Mẫu số 02

Quý Nguyễn

1,514