Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Điều kiện, thủ tục hỗ trợ tiền cho lao động tự do bị mất việc do Covid-19

16:41 05/05/20

Điều kiện, thủ tục hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 được quy định như thế nào, thực hiện ra sao?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

Căn cứ Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thì điều kiện, thủ tục hỗ trợ người lao động (NLĐ) không có giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) bị mất việc làm được quy định cụ thể như sau:

Thanh Lợi

16,095