Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Lao động tự do mất việc nhưng có đất nông nghiệp thì có được hỗ trợ?

15:32 11/05/20

Người lao động tự do bị mất việc làm do Covid-19 nhưng có đất nông nghiệp thì có được hỗ trợ không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

Theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg, trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020;

- Cư trú hợp pháp tại địa phương;

- Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Như vậy, người lao động có đất nông nghiệp vẫn có thể được xem xét hỗ trợ nếu đủ các điều kiện nêu trên.

Châu Thanh

1,403