Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Công ty tái cơ cấu, người lao động bị cho thôi việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

10:36 25/04/20

Chị Ngọc Mai (TP.HCM) hỏi: "Công ty tái cơ cấu lao động, người lao động bị cho thôi việc thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?".

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

Tại Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, nếu trong trường hợp công ty cho người lao động thôi việc theo phương án sử dụng lao động đã xây dựng trước đó thì người lao động còn phải đáp ứng thêm các điều kiện sau thì mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định:

- Chấm dứt hợp đồng lao động và đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn), đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với hợp đồng theo mùa vụ dưới 12 tháng);

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động;

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ một số trường hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 49 của Luật này.

Nếu đáp ứng đủ điều kiện nêu trên thì người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Chuyên viên Hồng Thuận

210