Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4594/BGDĐT-GDTC 2020 hướng dẫn cài đặt hệ thống hỗ trợ phòng chống Covid19

Số hiệu: 4594/BGDĐT-GDTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngô Thị Minh
Ngày ban hành: 30/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4594/BGDĐT-GDTC
V/v hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Đại học, Học viện, Trường Đại học;
- Các Trường Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc triển khai thực hiện hệ thống hỗ trợ phòng chống dịch: Bản đồ chng dịch - An toàn COVID-19 tại các trường học trên toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) thực hiện các nội dung sau:

1. Các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học thuộc phạm vi quản lý và các cơ sở giáo dục thực hiện cài đặt và triển khai ứng dụng (App) “An toàn COVID” trước ngày 05/11/2020 (theo hướng dẫn gửi kèm).

2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện cập nhật thông tin của các trường học vào ứng dụng “An toàn COVID”, đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đúng theo yêu cầu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Ban Điều hành đề án: Email: hotro@antoancovid.vn; Điện thoại: 1900.9095; 0246.273.273 để hỗ trợ kịp thời.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- BCĐ QG PC COVID-19 (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thành vi
ên BCĐ PC COVID-19 Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4594/BGDĐT-GDTC ngày 30/10/2020 hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


949

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!