Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 909/TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 08/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 909/TCHQ/GSQL.
V/v Phân loại mặt hàng thực phẩm dinh dưỡng.

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1889/HQTP.NV-PL ngày 21/6/2005 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt. Sau khi trao đổi với cơ quan Bộ, Ngành liên quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Mặt hàng thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt, sử dụng cho bệnh nhân, có thể cho ăn qua ống thông, được Bộ Y tế cấp số đăng ký chất lượng, thuộc nhóm 1901, mã số 1901.90.01. Các trường hợp khác phải xếp vào mã số tương ứng của mặt hàng.

- Qua trao đổi với cơ quan quản lý chuyên ngành về việc này, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã có ý kiến sau: Tiêu chuẩn tại phiếu đăng ký chất lượng là do doanh nhiệp tự đặt ra và đăng ký tiêu chuẩn, cam kết thực hiện tiêu chuẩn đó với Cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với sản phẩm dinh dưỡng y tế (sản phẩm dùng nuôi ăn qua ống thông cho các bệnh nhân), Bộ Y tế đã có công văn gửi Bộ Tài chính để áp mã thuế đối với mỗi sản phẩm. Vì vậy, phiếu công bố tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm không thể thay thế được xác nhận của Bộ Y tế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 909/TCHQ/GSQL ngày 08/03/2006 về phân loại mặt hàng thực phẩm dinh dưỡng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.129

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!