Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7231/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Thuế nhập khẩu, thuế Giá trị gia tăng thiết bị, máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định

Số hiệu: 7231/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 19/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7231/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế NK, thuế GTGT thiết bị, máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi

Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp
(Số 2, Triệu Quốc Đạt, Q. Hoàn Hiếm, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 486/MĐL-NN/TĐTI ngày 14/11/2006; số 494/MĐL-NN/KTĐTI ngày 16/11/2006 của Tổng công ty máy Động lực và máy Nông nghiệp về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng thiết bị, máy móc trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu tạo tài sản cố định; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 6, Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại phụ lục I hoặc phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005, nay thay bằng phụ lục I và phụ lục II Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm: Thiết bị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy. Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Căn cứ công văn số 9055/BKH-KTCN ngày 07/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận, thì: Vật tư nhập khẩu là tấm lợp lấy sáng có chiều dài 4,5m và 8,6m; bulong; đai ốc cường độ cao; phương tiện vận tải là xe thang điện Model JM25 thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.

Yêu cầu, Cục Hải quan địa phương nơi doanh nghiệp có hàng hóa nhập khẩu; căn cứ vào xác nhận nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối chiếu với lô hàng thực nhập khẩu, xác định cụ thể hàng hóa thuộc hoặc không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng để xử lý về thuế theo đúng quy định. Đề nghị Tổng công ty máy Động lực và máy Nông nghiệp liên hệ và xuất trình các văn bản có liên quan với Cục Hải quan địa phương nơi doanh nghiệp có hàng hóa nhập khẩu để được xem xét xử lý cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng công ty máy Động lực và máy Nông nghiệp được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7231/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Thuế nhập khẩu, thuế Giá trị gia tăng thiết bị, máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.351
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40