Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7104/NHNN-QLNH năm 2014 về nhập khẩu dây vàng sản xuất linh kiện điện tử do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 7104/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đào Xuân Tuấn
Ngày ban hành: 29/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7104/NHNN-QLNH
V/v nhập khẩu dây vàng sản xuất linh kiện điện tử

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

Trả lời công văn số 140922-01/CV-CSV/2014 ngày 22/9/2014 của Công ty TNHH Cammsys Việt Nam về việc nhập khẩu dây vàng để làm mạch dẫn điện trong quá trình sản xuất linh kiện điện tử, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Cammsys Việt Nam thực hiện việc nhập khẩu dây vàng để làm mạch dẫn điện trong quá trình sản xuất linh kiện điện tử theo quy định pháp luật về việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất linh kiện điện tử.

2. Định kỳ hàng quý (vào ngày 10 của tháng đầu tiên quý tiếp theo), Công ty TNHH Cammsys Việt Nam phải gửi báo cáo cho NHNN (Vụ Quản lý ngoại hối) về tình hình nhập khẩu và sử dụng dây vàng. Trường hợp Công ty không gửi báo cáo, NHNN sẽ có văn bản phối hợp với Cơ quan Hải quan xử lý về vấn đề nhập khẩu dây vàng của Công ty.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Công ty TNHH Cammsys Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Lê Minh Hưng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để p/h);
- Lưu: VT; QLNH6.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Xuân Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7104/NHNN-QLNH năm 2014 về nhập khẩu dây vàng sản xuất linh kiện điện tử do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.290

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242