Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 652/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu qua Đồng Văn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 652/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 652/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK qua Đồng Văn

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ninh

Trả lời công văn số 168/HQQN-NV ngày 01/2/2005 của Cục Hải quan Quảng Ninh về việc làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu qua Đồng Văn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Khoản 1, Điều 25 Luật Hải quan qui định: “Hàng hóa, phương tiện vận tải được thông quan sau khi đã làm xong thủ tục hải quan”. Căn cứ qui định này thì 01 lô hàng đã hoàn thành xong các khâu thủ tục hải quan như đăng ký tờ khai, kiểm tra thực tế hàng hóa và thực hiện các nghĩa vụ về thuế, về chính sách quản lý xuất nhập khẩu … (nếu có) theo qui định thì được phép thông quan.

- Hiện nay, việc làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu qua Đồng Văn được thực hiện theo một dây chuyền Hải quan khép kín do Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, quản lý. Theo đó, nếu lô hàng xuất khẩu đã hoàn thành đầy đủ các bước thủ tục hải quan và các nghĩa vụ nêu trên và sau khi thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa tại Đồng Văn thì được xuất khẩu qua Đồng Văn để sang Trung Quốc.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VT (2), GSQL (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 652/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu qua Đồng Văn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.996
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.224.52