Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6219/BNN-HTQT triển khai áp dụng quy định của Trung Quốc tại Lệnh 118 đối với sản phẩm bột cá xuất khẩu sang Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6219/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Thị Dung
Ngày ban hành: 12/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6219/BNN-HTQT
V/v triển khai áp dụng quy định của Trung Quốc tại Lệnh 118 đ/v sản phẩm bột cá xuất khẩu sang Trung Quốc

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT……………….

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã nhận được Danh sách các doanh nghiệp chế biến bột cá, mỡ cá xuất khẩu sang Trung Quốc theo yêu cầu tại công văn số 3304/BNN-HTQT , ngày 12/10/2010 của Vụ Hợp tác Quốc tế.

Nhằm tránh rủi ro cho doanh nghiệp cũng như các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ Lệnh 118 của Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và PTNT xin gửi tới các Sở Nông nghiệp và PTNT các quy định mức dư lượng hóa chất và vi sinh vật trong sản phẩm bột cá và mỡ cá xuất khẩu sang Trung Quốc.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo cho các doanh nghiệp trên địa bàn biết để triển khai áp dụng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, HTQT, VP SPS (PTKH).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6219/BNN-HTQT triển khai áp dụng quy định của Trung Quốc tại Lệnh 118 đối với sản phẩm bột cá xuất khẩu sang Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.008
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116