Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6087/BGTVT-PC góp ý kiến xử lý phương tiện vận tải tạm nhập quá thời hạn quy định do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 6087/BGTVT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 27/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6087/BGTVT-PC
V/v: Góp ý kiến xử lý phương tiện vận tải tạm nhập quá thời hạn quy định

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Trả lời văn bản số 3395/TCHQ-PC ngày 6/7/2012 của Tổng cục Hải quan về việc góp ý kiến xử lý phương tiện vận tải tạm nhập quá thời hạn quy định, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Điểm a khoản 2 Điều 39 của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ xử phạt hành vi “Lưu hành phương tiện trên lãnh thổ Việt Nam quá thời hạn quy định” và đối tượng bị xử phạt là người điều khiển phương tiện.

Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009) quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định xử lý hành vi “không tái xuất phương tiện vận tải nhập cảnh đúng thời hạn quy định” và đối tượng bị xử phạt là chủ phương tiện hoặc tổ chức, cá nhân làm thủ tục nhập cảnh phương tiện vào lãnh thổ Việt Nam.

Việc phương tiện mang biển số của Lào nhập cảnh vào Việt Nam nhưng đã lưu lại ở Việt Nam quá 30 ngày là vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, đây là hai hành vi vi phạm khác nhau, đối tượng bị xử phạt cũng có thể khác nhau. Do đó, Bộ Giao thông vận tải nhất trí với ý kiến 2 của Tổng cục Hải quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Giao thông vận tải để Tổng cục Hải quan nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6087/BGTVT-PC góp ý kiến xử lý phương tiện vận tải tạm nhập quá thời hạn quy định do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.182
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116