Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5590/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 08/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5590/TCHQ-TXNK
V/v kiểm tra, tham vấn & xác định trị giá xe máy SH NK

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trị giá khai báo, tham vấn và xác định trị giá theo quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn trong những tháng cuối năm 2011, góp phần hạn chế tình trạng gian lận thương mại qua giá, kiềm chế nhập siêu, ổn định kinh tế vĩ mô theo tinh thần Nghị quyết số: 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, ngày 08/11/2011, Tổng cục Hải quan đã có công văn số: 5589/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố trong đó tại điểm 4 của công văn có hướng dẫn các trường hợp thực hiện kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá theo công văn số: 4489/TCHQ-TXNK ngày 15/9/2011 của Tổng cục hải quan. Nay qua kiểm tra công tác tham vấn, xác định giá tính thuế trên hệ thống thông tin dữ liệu giá, Tổng cục phát hiện tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng trong tháng 10/2011 có 19 lô hàng(722 chiếc) hiệu HONDA SH loại 125 và loại 150 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam nhập khẩu với giá khai báo loại SH 125 là 2.100 USD/chiếc, loại SH 150 là: 2.400 USD/chiếc trong khi trên hệ thống thông tin dữ liệu có giá mặt hàng giống hệt của các đoành nghiệp khác nhập khẩu cùng thời điểm có giá khai báo loại SH 125 là 2.800 USD/chiếc, loại SH 150 là: 3.200 USD/chiếc. Do đó, căn cứ Nghị định số: 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu; Thông tư số: 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP; Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng:

1. Thực hiện tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo xác định trị giá tính thuế theo đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá tính thuế trên cơ sở dữ liệu mặt hàng giống hệt của các doanh nghiệp khác nhập khẩu cùng thời điểm có giá khai báo loại SH 125 là 2.800 USD/ chiếc, loại SH 150 là: 3.200 USD/c đối với 19 lô hàng(722 chiếc) hiệu HONDA SH loại 125 và loại 150 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam nhập khẩu trong tháng 10/2011.

2. Ra quyết định ấn định thuế, thu đủ thuế theo đúng mức giá xác định đối với loại SH 125 là 2.800 USD/chiếc, loại SH 150 là: 3.200 USD/chiếc sau khi bác bỏ trị giá khai báo.

3. Cập nhật kết quả xác định lại trị giá đối với 19 lô hàng (722 chiếc) hiệu HONDA SH loại 125 và loại 150 của Công ty của phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam vào hệ thống GTT01 ngay sau khi ra thông báo trị giá tính thuế, ấn định thuế sau tham vấn.

4. Báo cáo kết quả thực hiện điểm 1,2,3 nêu trên về Tổng cục Hải quan trước ngày 14/11/2011.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải phòng biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5590/TCHQ-TXNK ngày 08/11/2011 về kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá xe máy SH nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.225

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!